Vanliga frågor och svar

Upplever patienter smärta under förfarandet?

De vanligaste biverkningarna av MR-HIFU-behandling omfattar lindrigt obehag och smärta men svårighetsgraden av dessa effekter är vanligtvis låg. En av de mest frekvent rapporterade besvären bland patienter är obehaget som orsakas av att ligga på mage i MR-skannern under en längre tid. HIFU-strålen kan även orsaka smärta under behandlingen – särskilt om behandlingscellerna är positionerade nära myomkapseln.

Själva myomvävnaden är inte innerverad. Vissa patienter rapporterar stimulering av ischiasnerven eller andra nerver som ett resultat av interaktion mellan ultraljudsenergin och nervvävnaden. Övervakning under förfarandet och kontinuerlig kommunikation med patienten är nödvändiga för att säkerställa att ingen permanent skada inträffar.

Koagulation av myomvävnaden inträffar omedelbart med MR-HIFU-styrd uppvärmning. Det fanns till en början oro att patienter kunde uppleva smärta veckorna efter MR-HIFU-behandling vilken skulle likna smärta som kan upplevas på grund av syndrom vid livmoderartärembolisering. Lyckligtvis är detta inte fallet med MR-HIFU och denna typ av smärta har endast rapporterats i ett mycket litet antal fall där försörjningskärl till myomet koagulerades.

Vilka är de kända (vanligaste) komplikationerna förknippade med behandlingen?

MR-HIFU är i allmänhet en säker metod för att behandla myom i livmodern. De vanligste biverkningarna av MR-HIFU-behandling av myom i livmodern omfattar obehag och smärta, även om dessa effekter anses som lindriga. Antalet allvarliga biverkningar (SAE) är lågt och det har visat sig att detta antal sjunker när operatörens erfarenhet ökar. Allteftersom antalet studier om MR-HIFU har ökat har förebyggande åtgärder vidtagits för att minska biverkningarna och helt eliminera SAE.

Vid beaktande av biverkningar av behandling av myom i livmodern måste man ta med i beräkningen att effekter kan inträffa inte bara under behandlingen utan även mellan förfarandet och återhämtningen. Återhämtningsperioden förknippad med MR-HIFU är kortare än med andra behandlingar av myom i livmodern. Till skillnad från hysterektomi, som kan medföra en total återhämtningstid på sex månader, kan en majoritet av patienter behandlade med MR-HIFU fortsätta med sina vanliga dagliga aktiviteter eller börja arbeta inom 1–2 dagar efter behandling.

Patienter kan uppleva trötthet och ryggsmärta efter behandlingen men detta kan i allmänhet behandlas med receptfria smärtstillande medel. Förfarandena tar vanligtvis upp till tre timmar och upp till fem timmar har rapporterats i enstaka fall. Långa behandlingstider ökar sannolikheten för obehag och efterföljande smärta. Mindre frekventa och lindriga komplikationer omfattar diarré hos 3 av 42 patienter samt illamående. Dessa båda effekter har troligtvis orsakats av opioider som administrerats efter behandlingen.

De allvarligaste komplikationerna, som endast inträffar i sällsynta fall, omfattar ihållande ben- och sätessmärta samt hudbrännskador. Rapporterat fall av ihållande ben- och sätessmärta har förknippats med uppvärmning av ischiasnerven.

Tvärtemot oro i början och trots patientens obehag påvisades emellertid ingen inre nervskada under MR-neurografi eller elektromyografi. Som ett resultat av detta ändrades behandlingsförfarandet. Symtom har minskat i alla rapporterade fall.

I sällsynta fall har hudbrännskador inträffat vid användning av MR-HIFU. De flesta fall inbegrep lindriga första gradens brännskador, ofta som ett resultat av ofullständig borttagning av hår eller på grund av luftbubblor som bildades mellan gelkudden och patientens hud. De flesta brännskador som har rapporterats inträffade under de tidiga stadierna av denna teknik. Över 9 000 kvinnor har sedan dess behandlats med MR-styrt HIFU i hela världen. Denna typ av brännskada kan även undvikas genom att använda den MR-styrda temperaturövervakningen i flera plan, vilken är integrerad i Philips Sonalleve, och med noggrann övervakning av temperaturbilder av det nära fältet under behandlingen.

Vilken är recidivfrekvensen efter MR-styrt HIFU?

Recidivfrekvensen för myom som behandlats med MR-styrt HIFU har utvärderats upp till 24 månader efter förfarandet. Resultaten visar att recidivfrekvensen är lägre än eller jämförbar med frekvensen för andra livmoderbesparande behandlingar. Den rapporterade recidivfrekvensen var 7,4 % efter 12 månader, 14 % för typ 1/2 myom och 21,7 % för typ 3 myom efter 24 månader. Uppföljningsdata efter 5 år samlas fortfarande in. Den rapporterade kumulativa recidivfrekvensen efter 5 år är 32 % för livmoderartärembolisering och 5,7–33 % för myomektomi.

Är äggstockshormoner mindre effektiva efter detta förfarande?

Under HIFU-behandling måste äggstockarna skyddas genom att hålla ultraljudstrålningens väg borta från dem. Dessutom övervakas varje temperaturförändring i realtid under behandlingen.

Vilket myomkrympningsmönster uppvisas efter MR-styrd HIFU-behandling?

Myomet fortsätter att krympa under ett år efter ablation men den största delen av krympningen inträffar under de första sex månaderna. Storleken av myomkrympningen från startvärdet beror huvudsakligen på omfattningen av uppnådd ablation under behandlingen.

Kan den döda vävnaden som kvarstår i kroppen efter HIFU-behandlingen orsaka en infektion?

Endometriet skadas inte under behandlingen och det nekrotiserade området kvarstår i den intakta myomkapseln och därför kommer området inte i kontakt med omgivande vävnad. Även om feber har rapporterats i 5–6 % av fallen har det inte förekommit rapporter om infektion i de nekrotiserade områdena. 

Category: 

Felmeddelande

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (rad 107 av /var/www/fibroid-carecom/drupal7-multisite/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

This site is solely intended for residents of Germany where the SONALLEVE® MR-HIFU has been granted CE Marking and is authorized for sale by applicable health regulatory authorities. This site contains information about treatment options that are not available in every country. Each country has specific laws, regulations, and medical practices governing the communication of information about medical treatments. Nothing on this site should be construed as a solicitation or promotion for any treatment which is not authorized by the laws and regulations of the country where the reader resides. At this time, SONALLEVE is not approved for commercial sale in the USA and does not have FDA clearance. The content of this site is provided for informational purposes only. This site does not provide medical advice nor does it provide instruction on the appropriate use of products. The information on this site is not intended to, and should not, replace or substitute the advice of your physician or other qualified healthcare professional. Absolutely no information contained or accessible through this site should be construed as taking the place of your physician’s advice. You should always discuss any health-related questions with your own physician and other healthcare professionals involved in your treatment and care. Profound Medical is not responsible for any reliance or decisions made by you based on the information available on this site. Do not use this information to diagnose or treat a medical condition or health problem. You should never disregard or delay seeking medical advice because of something that you have seen on this site. Every medical treatment has risks and benefits and no outcome can ever be guaranteed. By accessing or using this site (including all content and functionality), you agree to be bound by the Terms of Use and you also agree to the terms in our Privacy Policy, which explains what information we collect, how we gather and use the information, our policies for protecting and disclosing information, and the options you have regarding your information. If you do not agree with any the Terms of Use or our Privacy Policy, please do not access or use the site.