Typer av myom

Förutom storleken och formen av myom i livmodern är positionen även en viktig faktor för bedömning av svårighetsgraden av symtom och beslut om behandling:

  • Submukösa myom – livmoderväggen är täckt på insidan av ett lager av celler liknande slemhinnan i magsäck och vagina. Vissa myom växer direkt under denna slemhinna.
  • Intramurala myom – livmodern utgörs av starka muskler som utvidgas under graviditet och kraftigt dras samman under förlossning. Vissa myom växer mellan muskelfibrerna på insidan av den tjocka livmoderväggen.
  • Subserösa myom – utsidan av livmodern är täckt av ett särskilt hudlager (serös hinna). Vissa myom växer direkt under detta yttre livmoderlager.
  • Stjälkformade myom – vissa submukösa och subserösa myom är länkade till livmodern med stjälkliknande strukturer.

1. Submukös
2. Livmoderhals
3. Vagina
4. Subserös (stjälkformad)
5. Subserös
6. Hålrum
7. Intramural
8. Cervikal

 

Myom klassificeras enligt positionen i livmodern. 

Det är särskilt troligt att submukösa och intramurala myom orsakar problem med menstruation vilket kan vara allvarligt i vissa fall.