Myom i livmodern

Vad är myom?

Myom är godartade (icke-cancerösa) tillväxter som finns i livmodern. Många kvinnor påverkas utan att vara medvetna om det eftersom de inte upplever några symtom. Om myom inträffar på en olämplig plats i livmoderhålan eller är ganska stora kan de emellertid orsaka symtom och ska därför behandlas.

Myom är tillväxter som inträffar i musklerna i livmodern. De utgörs av glatta muskelfibrer och bindväv.

Tillväxten av myom förknippas med det kvinnliga könshormonet östrogen. Det är därför det nästan endast påverkar kvinnor i fertil ålder. Myom i livmodern, som orsakar symtom, diagnostiseras sällan hos kvinnor under 25 års ålder. Myom med medföljande symtom inträffar vanligtvis mellan 35 och 50 års ålder. De påverkar mellan 70 och 80 % av alla kvinnor upp till 50 års ålder. Myom i livmodern är den vanligaste orsaken till avlägsnande av livmodern (hysterektomi) hos kvinnor i fertil ålder. Efter klimakteriet minskar ofta myom i storlek.

 

Symtom på myom

Myom orsakar ofta (cirka 30 % av fallen) ett antal olika symtom och kan avsevärt försämra din livskvalitet. Myom förknippas nästan aldrig med förhöjda dödlighetsfrekvenser. Efter klimakteriet lindras symtomen i många fall.

Det vanligaste symtomet på myom är menstruationsproblem. Menstruationsperioderna kan bli oregelbundna, mycket blödningsrika eller långvariga. Blödningsrika menstruationsperioder kan orsaka blodbrist och därför göra så att patienten känner sig mycket trött.

Tillväxten av myom kan även ge upphov till bäckensmärta och -tryck. Om livmodern ökar i storlek trycker den på omgivande organ som urinblåsan och tarmarna. Det kan göra så att man känner sig förstoppad, kan orsaka smärta i nedre delen av ryggen eller ge upphov till täta urinträngningar.

Det är även troligare att kvinnor med myom känner smärta vid samlag (oförmåga att uppnå orgasm).

Även om myom inte påverkar fertiliteten hos de flesta kvinnor kan de ofta orsaka problem under graviditet och förlossning.

 

Typer av myom

Förutom storleken och formen av myom i livmodern är positionen även en viktig faktor för bedömning av svårighetsgraden av symtom och beslut om behandling:

  • Submukösa myom – livmoderväggen är täckt på insidan av ett lager av celler liknande slemhinnan i magsäck och vagina. Vissa myom växer direkt under denna slemhinna.
  • Intramurala myom – livmodern utgörs av starka muskler som utvidgas under graviditet och kraftigt dras samman under förlossning. Vissa myom växer mellan muskelfibrerna på insidan av den tjocka livmoderväggen.
  • Subserösa myom – utsidan av livmodern är täckt av ett särskilt hudlager (serös hinna). Vissa myom växer direkt under detta yttre livmoderlager.
  • Stjälkformade myom – vissa submukösa och subserösa myom är länkade till livmodern med stjälkliknande strukturer.

Det är särskilt troligt att submukösa och intramurala myom orsakar problem med menstruation vilket kan vara allvarligt i vissa fall.

Category: