Behandlingsteamet

Behandlingen av myom kräver ett multidisciplinärt tillvägagångssätt

För att säkerställa en lyckad diagnos och behandling av myom är det bäst att specialister från gynekologi och radiologi samarbetar. Båda disciplinerna spelar en viktig roll vid behandling av patienter som lider av myom. Samarbete mellan specialister från dessa två medicinska områden säkerställer att varje kvinna får optimal behandling.

 

Gynekologer

Gynekologer är läkare som har genomgått specialistutbildning i kvinnomedicin (gynekologi). Deras arbetsuppgifter sträcker sig från grundläggande gynekologiska undersökningar till komplicerade ingrepp.

Även om gynekologer kan diagnostisera myom hos en patient kan de inte utföra alla ingrepp för att behandla själva myomet. Medan gynekologer utför kirurgiskt avlägsnande av livmodern och myomexcision specialiserar sig radiologer å andra sidan på minimalt invasiv behandling av myom.

När myom väl har diagnostiserats av en gynekolog kan patienten remitteras till en radiolog för alternativet med minimalt invasiv behandling.

 

Radiologer

Flera olika bevär som t.ex. myom behöver inte längre avlägnas genom kirurgi utan kan behandlas med minimalt invasiva metoder. Radiologer är läkare som specialiserar sig på selektiv minimalt invasiv behandling av myom.

Sådana behandlingsmetoder omfattar embolisering av myom i livmodern och magnetresonanstomografi (MRT) med fokuserade ultraljudsvågor (MR-HIFU). Medan gynekologer utför ingrepp för att avlägsna livmodern och myomexcision har radiologer specialförmågor som krävs för icke-kirurgiskt avlägsnande av myom.

När myom väl har diagnostiserats av en gynekolog kan patienten remitteras till en radiolog för alternativet med minimalt invasiv behandling.