Behandling av myom med MR-HIFU

Nästan alla typer av myom kan behandlas såvida de kan nås med HIFU-strålen utan att strålens väg blockeras av tarmen. Subserösa, intramurala och submukösa myom kan behandlas rutinmässigt. Subserösa myom kan behandlas upp till ett avstånd på 1,5 cm från den serösa ytan. Hos kvinnor som inte vill få barn kan submukösa myom behandlas upp till endometrieytan. Stjälkformade myom med tunna stammar får inte behandlas.

Eftersom MR-undersökning används för att planera behandlingen används MR-egenskaper för att bestämma vilka myom som svarar bäst på HIFU-behandling. Myom med låg signalintensitet i förterapeutiska T2-viktade bilder (mörka myom) krymper mer än myom med hög signalintensitet (ljusa myom).

På grund av den heterogena naturen av myomvävnad och patientspecifika fysiologiska skillnader i det nära fältet förväntas att även andra faktorer, t.ex. DCE-MR, måste tas i beaktande vid användning av metoder för att bestämma typen av myom före MR-HIFU-behandling. En kombination av anatomiska fynd och MR-bildegenskaper måste därför användas för att bestämma om MR-HIFU är den bästa behandlingen för en särskild patient.

Det kan finnas vissa praktiska överväganden som förhindrar att en patient kan genomgå MR-HIFU-behandling. Vissa patientegenskaper kan orsaka svårigheter vid MR-HIFU-behandling av myom djupt inne i kroppen. Transduktorns geometriska fokus är 14 cm från transduktorns yta. Avståndet mellan huden och myomets mitt måste vara cirka 10 cm för att säkerställa att behandlingen blir så enkel som möjligt. Om en patient har ett mycket tjockt subkutant fettlager eller om myomet finns alltför långt in kan noggrannare förberedelse krävas för att säkerställa att behandlingen når hela myomet.

Försiktighet måste även iakttas med eventuella stora ärr från tidigare bäckeningrepp om ärren är placerade i ultraljudstrålningens väg. Ultraljudsenergi får inte riktas genom färska och/eller utbredda ärr eftersom det kan orsaka lokaliserad uppvärmning av vävnaden. Dessa strukturer kan undvikas genom att patienten positioneras på så sätt att strålningens väg ändras. Den strålningsformande egenskapen för MR-HIFU-programvaran kan användas för detta ändamål eller så kan en skyddsdrapering placeras över ärrvävnaden. Slutligen gäller alla kontraindikationer för MRT-undersökningar (t.ex. pacemaker osv.) även för MR-HIFU-behandling.

Det finns för närvarande ingen begränsning av procentandelen av ett myom som kan behandlas med MR-HIFU men dock rekommenderas en behandlingsvolym på minst 50–60 % av den totala myomvolymen för närvarande. Läkare strävar för närvarande efter att lindra patientens mest akuta symtom. Det kan betyda att ett myom behandlas medan andra inte behandlas och/eller att den totala behandlingsvolymen minskas.

Category: 

Felmeddelande

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (rad 107 av /var/www/fibroid-carecom/drupal7-multisite/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

This site is solely intended for residents of Germany where the SONALLEVE® MR-HIFU has been granted CE Marking and is authorized for sale by applicable health regulatory authorities. This site contains information about treatment options that are not available in every country. Each country has specific laws, regulations, and medical practices governing the communication of information about medical treatments. Nothing on this site should be construed as a solicitation or promotion for any treatment which is not authorized by the laws and regulations of the country where the reader resides. At this time, SONALLEVE is not approved for commercial sale in the USA and does not have FDA clearance. The content of this site is provided for informational purposes only. This site does not provide medical advice nor does it provide instruction on the appropriate use of products. The information on this site is not intended to, and should not, replace or substitute the advice of your physician or other qualified healthcare professional. Absolutely no information contained or accessible through this site should be construed as taking the place of your physician’s advice. You should always discuss any health-related questions with your own physician and other healthcare professionals involved in your treatment and care. Profound Medical is not responsible for any reliance or decisions made by you based on the information available on this site. Do not use this information to diagnose or treat a medical condition or health problem. You should never disregard or delay seeking medical advice because of something that you have seen on this site. Every medical treatment has risks and benefits and no outcome can ever be guaranteed. By accessing or using this site (including all content and functionality), you agree to be bound by the Terms of Use and you also agree to the terms in our Privacy Policy, which explains what information we collect, how we gather and use the information, our policies for protecting and disclosing information, and the options you have regarding your information. If you do not agree with any the Terms of Use or our Privacy Policy, please do not access or use the site.