Andra behandlingar av myom

Kirurgiskt avlägsnande av livmodern (hysterektomi)

Hysterektomi är fortfarande en av de vanligaste metoderna att behandla kvinnor som lider av myom. Ingreppet inbegriper fullständigt avlägsnande av livmodern för att på så sätt utesluta recidiv av myom i livmodern. Kirurgen kan utföra ingreppet via bukhålan eller vaginan och möjligen lämna kvar äggstockarna. Hysterektomi är ofta den föredragna metoden för behandling av kvinnor med stora myom eller blödningsrika menstruationsperioder. Det ska emellertid endast användas för kvinnor som inte vill ha barn.
 


 

Kirurgiskt avlägsnande av myomet (myomektomi)

Myomektomi inbegriper avlägsnande av myom från livmoderväggen genom kirurgi. Medan myom i livmoderhålan kan avlägsnas genom vaginan och livmoderhalsen, måste man göra ett kirurgiskt snitt för myom i livmoderväggen eller i livmoderns yttre lager. Med en hysteroskopisk myomektomi avlägsnas en eller flera myom (vanligtvis i livmoderhålan) med användning av ett hysteroskop som förs in via livmoderhalsen. Under en laparoskopisk myomektomi görs ett litet kirurgiskt snitt i bukväggen för att avlägsna myom (vanligtvis inte mer än 6 cm i storlek beroende på position) på utsidan av livmodern. En myomektomi via bukhålan kräver att kirurgiska snitt görs i buken och livmodern. En myomektomi påverkar inte den reproduktiva förmågan – efter en tillräckligt lång återhämtningsperiod kan patienter i allmänhet bli gravida utan risk. De kan emellertid behöva föda genom kejsarsnitt.

Andra behandlingsmetoder mot myom är avlägsnande av livmodern, myomexcision, embolisering och hormonbehandling.

Embolisering

Ett alternativ till kirurgiskt avlägsnande av livmodern är myomembolisering. Sedan mitten av 1990-talet har detta ingrepp, som ursprungligen användes för att stoppa blödning efter förlossning, snabbt blivit en etablerad metod för att behandla myom i livmodern. Läkaren positionerar en liten kateter i ljumsken och för in den i lårartären. Röntgenbilder används sedan för att styra den in i artärerna som försörjer livmodern med blod. Små plastpartiklar förs in via katetern till blodkärlen som försörjer myomet. Dessa partiklar blockerar blodförsörjningen till myomet. Myomet krymper sedan och vanligtvis sker en lindring av symtom efter två till tre månader. För kvinnor som vill ha barn är myomembolisering ett behandlingsalternativ som kan beaktas vid konsultation med en interventionell radiolog. 

Hormonbehandling

Hormonbehandling sker med p-piller och behandling med hormoner. En aktuell utveckling av hormonbehandling inbegriper administrering av syntetiska GnRH-agonister (gonadotropinfrisättande hormonagonister) som minskar mängden östrogen som bildas av kroppen. Lägre nivåer av östrogen gör att myom och livmoder krymper och lindrar på så sätt symtomen. GnRH-agonister gör även att mentruationen avstannar och lindrar på så sätt eventuell blodbrist. Om behandlingen avbryts kan myomen emellertid återgå till sin ursprungliga storlek inom fyra till sex månader. De flesta hormonbehandlingarna har en preventivmedelseffekt.