Är MR-HIFU den rätta behandlingen för mig?

Måste myom behandlas?

Om du har myom som inte orsakar symtom är det inte nödvändigt att behandla dem från en medicinsk synvinkel. Du ska emellertid se till att du går på regelbunden uppföljning hos en gynekolog. Om myom orsakar symtom rekommenderas patienter vanligtvis att få dem avlägsnade. Om en behandling krävs och vilket förfarande som ska användas i så fall i ditt fall beror på faktorer som t.ex. myomstorlek, myomposition och din ålder. Du bör diskutera med din gynekolog om vilken behandling som är lämpligast för dig.

Ett antal villkor måste uppfyllas för att MR-HIFU ska vara rätt behandling för just dig.

Diagnostisk MRT utförs för att bestämma om MR-HIFU är möjligt för dig.

Om ditt/dina myom orsakar symtom som kräver behandling bör din gynekolog informera dig om alternativet med icke-invasiv behandling med MR-HIFU. Din gynekolog bör sedan remittera dig till en radiolog som behandlar patienter med MR-HIFU. Radiologen remitterar dig sedan till en diagnostisk MRT-undersökning (magnetresonanstomografi). Undersökningen av bäckenet utförs för att visualisera myom, för att bekräfta diagnosen och bestämma om MR-HIFU är en lämplig behandlingsmetod för dig. Sjukhus som tillhandahåller MR-HIFU finns på webbplatsen.

Vilken typ av myom kan behandlas?

Inte alla myom kan behandlas med MR-HIFU. Faktorer som utesluter patienter för att få MR-HIFU-behandling är de aktuella kontraindikationerna för MRT och graviditet. I vissa fall är MR-HIFU-behandling inte möjlig om ett myom är placerat mycket djupt. Varje fall har sina egna särskilda drag. Endast en läkare med lämplig utbildning inom MR-HIFU-behandling kan säga om MR-HIFU är ett lämpligt alternativ för behandling i ditt fall.

Av praktiska skäl bör antalet symtomatiska myom inte vara alltför stort för att säkerställa att behandlingen inte tar för lång tid. Vissa myom kan vara svåra att behandla på grund av sin storlek (över 10 cm) eller preliminär behandling med hormon kan vara nödvändig för att få dem att krympa.

För kvinnor som vill ha barn är MR-HIFU även ett förfarande som troligtvis inte skadar livmodern. För närvarande finns det inte tillräcklig information tillgänglig för att kunna ge officiella rekommendationer om fertilitet och MR-HIFU. Preliminära erfarenheter av graviditet efter MR-HIFU är emellertid uppmuntrande med tanke på den höga frekvensen av levande födda barn och pågående graviditeter. 

Felmeddelande

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (rad 107 av /var/www/fibroid-carecom/drupal7-multisite/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

This site is solely intended for residents of Germany where the SONALLEVE® MR-HIFU has been granted CE Marking and is authorized for sale by applicable health regulatory authorities. This site contains information about treatment options that are not available in every country. Each country has specific laws, regulations, and medical practices governing the communication of information about medical treatments. Nothing on this site should be construed as a solicitation or promotion for any treatment which is not authorized by the laws and regulations of the country where the reader resides. At this time, SONALLEVE is not approved for commercial sale in the USA and does not have FDA clearance. The content of this site is provided for informational purposes only. This site does not provide medical advice nor does it provide instruction on the appropriate use of products. The information on this site is not intended to, and should not, replace or substitute the advice of your physician or other qualified healthcare professional. Absolutely no information contained or accessible through this site should be construed as taking the place of your physician’s advice. You should always discuss any health-related questions with your own physician and other healthcare professionals involved in your treatment and care. Profound Medical is not responsible for any reliance or decisions made by you based on the information available on this site. Do not use this information to diagnose or treat a medical condition or health problem. You should never disregard or delay seeking medical advice because of something that you have seen on this site. Every medical treatment has risks and benefits and no outcome can ever be guaranteed. By accessing or using this site (including all content and functionality), you agree to be bound by the Terms of Use and you also agree to the terms in our Privacy Policy, which explains what information we collect, how we gather and use the information, our policies for protecting and disclosing information, and the options you have regarding your information. If you do not agree with any the Terms of Use or our Privacy Policy, please do not access or use the site.