Symtom på myom

Symptoms of fibroids

Myom orsakar ofta (cirka 30 % av fallen) ett antal olika symtom och kan avsevärt försämra din livskvalitet. Myom förknippas nästan aldrig med förhöjda dödlighetsfrekvenser. Efter klimakteriet lindras symtomen i många fall.

Det vanligaste symtomet på myom är menstruationsproblem. Menstruationsperioderna kan bli oregelbundna, mycket blödningsrika eller långvariga. Blödningsrika menstruationsperioder kan orsaka blodbrist och därför göra så att patienten känner sig mycket trött.

Vanliga symtom är oregelbundna, extremt blödningsrika eller långvariga menstruationsperioder samt bäckensmärta och -tryck.

Tillväxten av myom kan även ge upphov till bäckensmärta och -tryck. Om livmodern ökar i storlek trycker den på omgivande organ som urinblåsan och tarmarna. Det kan göra så att man känner sig förstoppad, kan orsaka smärta i nedre delen av ryggen eller ge upphov till täta urinträngningar.

Det är även troligare att kvinnor med myom känner smärta vid samlag (oförmåga att uppnå orgasm).

Även om myom inte påverkar fertiliteten hos de flesta kvinnor kan de ofta orsaka problem under graviditet och förlossning.