Frågor om myom

Är myom cancer?

Nej. Myom är godartade (icke-cancerösa) tillväxter som finns i livmodern. De blir nästan aldrig elakartade (mindre än 0,3 % av fallen).

Hur diagnostiseras myom?

Om du regelbundet går på gynekologiska kontroller vet du redan att en sådan kontroll även inbegriper regelbunden undersökning och palpation (användning av händerna) av livmodern. Stora myom kan ofta kännas av manuellt vid sådana kontroller. Livmodern palperas från vaginan och ändtarmen och via bukväggen. Små tillväxter i livmodern och positionen/storleken av myom kan detekteras och identifieras med ultraljud från både vaginan (vaginalt ultraljud) eller via bukväggen (abdominellt ultraljud). I enskilda fall rekommenderas ytterligare undersökningar av myom, till exempel med ett endoskop för att titta in i livmodern (hysteroskop) eller buken (laparoskop) eller magnetisk resonanstomografi (MRT-undersökning).

Måste myom alltid behandlas?

Om du har myom som inte orsakar symtom är det inte nödvändigt att behandla dem från en medicinsk synvinkel. Du ska emellertid se till att du går på regelbunden uppföljning hos en gynekolog. Om myom orsakar symtom rekommenderas patienter vanligtvis att få dem avlägsnade. Om en behandling krävs och vilket förfarande som ska användas i så fall i ditt fall beror på faktorer som t.ex. myomstorlek, myomposition och din ålder.