Frågor om MR-HIFU

Hur fungerar MR-HIFU-behandling?

MR-HIFU står för magnetisk resonanstomografistyrt fokuserat högintensitetsultraljud. Under förfarandet ligger patienten på mage i en MR-skanner som genererar tredimensionella bilder av myomet. Dessa bilder kan användas av radiologen för att rikta fokuserade ultraljudsvågor mot myomet för att selektivt förstöra tillväxten och övervaka behandlingen.

Varför är MR-HIFU en så skonsam behandling?

Metoden kombinerar två tekniker som inte orsakar kroppen någon skada. Du känner kanske redan till ultraljud vid gynekologiska undersökningar. Magnetresonanstomografi är ett lika säkert och skonsamt förfarande. Detta förfarande använder kraftfulla magnetfält som är helt ofarliga för människokroppen. Patienter exponeras inte för röntgenstrålar under förfarandet. När myom avlägsnas med användning av MR-HIFU sker ingen skada på huden eftersom ultraljud endast fokuseras djupt i kroppens vävnad. Denna metod är därför skonsammare och medför mycket mindre risk än andra förfaranden för att hantera myom.

Hur lång tid tar behandlingen?

Hela MR-HIFU-förfarandet tar cirka tre timmar – beroende på myomstorleken – och är helt smärtfritt. Du kommer att vara vid fullt medvetande under förfarandet även om du får ett svagt lugnande medel när behandlingen startar. Det kan vanligtvis utföras inom öppenvården. Du kan återgå till dina vanliga aktiviteter följande dag.

Vad kostar MR-HIFU-behandlingen?

Eftersom MR-HIFU är en relativt ny metod för att avlägsna myom bör du diskutera dina behandlingsalternativ och frågor om kostnaderna med ditt sjukförsäkringsbolag och din gynekolog innan något förfarande för att behandla myom planeras.