Fråga din läkare

Tala med din läkare om den bästa metoden för att behandla ditt/dina myom. Din läkare måste ta vissa faktorer i beaktande vid beslut om lämplig behandling.

De omfattar:

 • dina symtom, 
 • din önskan att få barn (om tillämpligt), 
 • myomstorleken, 
 • myompositionen, 
 • din ålder 
 • och din status gällande klimakteriet. 

Om din läkare inte kan svara på alla dina frågor eller om du känner att han/hon inte förstår dina behov och önskningar kan det vara till hjälp att få en andra bedömning. 

Se nedan för några tips vid diskussion med din läkare: 
 • Se till att du antecknar alla frågor du har före mötet.
 • Skriv ned svaren från din läkare under diskussionen och se till att du har förstått dem. 
 • Fråga efter vidare förklaring vid behov. 
 • Tveka inte att begära mer information om detta ämne.

 

Frågor om behandlingsalternativ att ställa till din läkare: 
 1. Vilka alternativ finns det för att behandla myom? 
 2. Vilka fördelar och nackdelar finns det för de enskilda behandlingarna? 
 3. Vad kan hända om jag inte får behandling? 
 4. Vilken behandling är lämplig för mig? 
 5. Hur lång tid tar ingreppet/behandlingen? 
 6. Hur länge måste jag stanna kvar på sjukhus? 
 7. Hur lång tid tar återhämtningen? 
 8. Vilka risker och biverkningar kan jag förvänta mig? 
 9. Kan jag fortfarande få barn efter behandling? 
 10. Kommer behandlingen att påverka mina vanliga aktiviteter?