Fördelar med MR-HIFU

MR-HIFU är den minst aggressiva behandlingen av myom som finns för närvarande. Förfarandet är icke-kirurgiskt och kräver ingen längre sjukhusvistelse. Patienter kan återgå till arbetet och sin familj utan fördröjning. Sedan 2004 har fler än 10 000 patienter behandlats över hela världen.

Ingen kirurgi eller sjukhusinläggning krävs vilket gör att du kan återvända till arbetet och familjen utan fördröjning.

MR-HIFU är för närvarande den säkraste behandlingsmetoden. I motsats till kirurgi – ett invasivt ingrepp som orsakar skada på vävnad – skadar denna icke-invasiva metod inte huden eftersom ultraljudsvågor är riktade mot en punkt djupt in i kroppen där de direkt träffar myomet.

Det betyder att MRT-styrt fokuserat ultraljud är skonsammare och mycket mindre riskfyllt än kirurgiska ingrepp som för närvarande utförs på myom. Medan kirurgiska ingrepp vanligtvis inbegriper en längre sjukhusvistelse och möjligen en lång konvalescens, kan patienter som behandlas med MR-HIFU vanligtvis komma hem samma dag efter en kort vila och återgå till sina vanliga vardagliga aktiviteter följande dag.