Behandlingsförfarande

MR-HIFU-behandling utförs inom öppenvården. Det betyder att patienter som skrivs in på morgonen kan lämna sjukhuset senare samma dag.

Förberedelse av

MRT-styrd behandling av ett medelstort myom med användning av HIFU tar totalt cirka tre timmar. Den långa behandlingstiden beror på tidskrävande förberedelser och planering som krävs för förfarandet. Själva behandlingen utan förberedelse tar en eller två timmar. Före förfarandet positioneras patienten över ultraljudstransduktorn som är inkorporerad i behandlingsbritsen. När behandlingen påbörjas kommer du att få ett svagt lugnande medel, även om du kommer att vara vid fullt medvetande under hela förfarandet.

 

Ablation

Under förfarandet ligger patienten på mage i en MRT-skanner som genererar tredimensionella bilder av myomet. Dessa bilder kan användas av radiologen för att rikta fokuserade ultraljudsvågor mot myomet för att selektivt förstöra tillväxten och övervaka behandlingen. Under förfarandet bestämmer MRT-teknikern den exakta placeringen av myomet och kontrollerar positionen av ultraljudsvågorna samt uppnådd temperatur (bildkontroll i realtid). Behandlingen övervakas av radiologen från ett kontrollrum.

Fokuserade ultraljudsvågor riktas nu mot myomet i livmodern. Ultraljudet passerar genom patientens hud utan att orsaka någon skada och målet är myomet. Myomet värms upp till cirka 65 °C och förstörs därmed. Den döda vävnaden som kvarstår efter behandlingen absorberas gradvis av kroppen. Nedkylningsfaser krävs mellan de enskilda omgångarna med ultraljudsvågor. Den exakta behandlingstiden beror på myomstorleken. Förfarandet är praktiskt taget smärtfritt.

MR-HIFU är en smärtfri öppenvårdsbehandling mot myom.

Efter förfarandet

Efter behandlingen kan patienten lämna sjukhuset efter att ha vilat i två eller tre timmar. Förfarandet har några möjliga biverkningar och de är mycket mindre allvarliga än komplikationerna som möjligen kan inträffa efter en hysterektomi. Biverkningar observeras i 10–20 % av fallen. De kan omfatta obehag under/efter behandlingen, smärta orsakad av den kroppsposition som krävs för behandlingen och en obehaglig värmekänsla. Efter behandling tar HIFU-patienter i genomsnitt bara ut en sjukdag och kan återgå till sina vanliga fysiska aktiviteter följande dag. Efter en hysterektomi som utförs via bukhålan kommer emellertid patienter att vara borta från arbetet under cirka 19 arbetsdagar.