Är MR-HIFU den rätta behandlingen för mig?

Måste myom behandlas?

Om du har myom som inte orsakar symtom är det inte nödvändigt att behandla dem från en medicinsk synvinkel. Du ska emellertid se till att du går på regelbunden uppföljning hos en gynekolog. Om myom orsakar symtom rekommenderas patienter vanligtvis att få dem avlägsnade. Om en behandling krävs och vilket förfarande som ska användas i så fall i ditt fall beror på faktorer som t.ex. myomstorlek, myomposition och din ålder. Du bör diskutera med din gynekolog om vilken behandling som är lämpligast för dig.

Ett antal villkor måste uppfyllas för att MR-HIFU ska vara rätt behandling för just dig.

Diagnostisk MRT utförs för att bestämma om MR-HIFU är möjligt för dig.

Om ditt/dina myom orsakar symtom som kräver behandling bör din gynekolog informera dig om alternativet med icke-invasiv behandling med MR-HIFU. Din gynekolog bör sedan remittera dig till en radiolog som behandlar patienter med MR-HIFU. Radiologen remitterar dig sedan till en diagnostisk MRT-undersökning (magnetresonanstomografi). Undersökningen av bäckenet utförs för att visualisera myom, för att bekräfta diagnosen och bestämma om MR-HIFU är en lämplig behandlingsmetod för dig. Sjukhus som tillhandahåller MR-HIFU finns på webbplatsen.

Vilken typ av myom kan behandlas?

Inte alla myom kan behandlas med MR-HIFU. Faktorer som utesluter patienter för att få MR-HIFU-behandling är de aktuella kontraindikationerna för MRT och graviditet. I vissa fall är MR-HIFU-behandling inte möjlig om ett myom är placerat mycket djupt. Varje fall har sina egna särskilda drag. Endast en läkare med lämplig utbildning inom MR-HIFU-behandling kan säga om MR-HIFU är ett lämpligt alternativ för behandling i ditt fall.

Av praktiska skäl bör antalet symtomatiska myom inte vara alltför stort för att säkerställa att behandlingen inte tar för lång tid. Vissa myom kan vara svåra att behandla på grund av sin storlek (över 10 cm) eller preliminär behandling med hormon kan vara nödvändig för att få dem att krympa.

För kvinnor som vill ha barn är MR-HIFU även ett förfarande som troligtvis inte skadar livmodern. För närvarande finns det inte tillräcklig information tillgänglig för att kunna ge officiella rekommendationer om fertilitet och MR-HIFU. Preliminära erfarenheter av graviditet efter MR-HIFU är emellertid uppmuntrande med tanke på den höga frekvensen av levande födda barn och pågående graviditeter.