Är denna behandling lämplig för mig?

För att vara lämplig för MR-HIFU måste alla faktorerna som anges nedan vara negativa i ditt fall. Ytterligare medicinska kriterier ska bestämmas av en läkare.

  • Kontraindikationer för MRT är att patienten inte kan ligga på mage, 
  • det ska inte finnas något hinder i ultraljudvågornas väg, t.ex. ärr från kirurgi, klämmor eller intrauterina preventivmedel, 
  • onormalt utstrykstest under de senaste 12 månaderna, akut infektion i nedre delen av buken, cancer i livmodern, patienten har passerat klimakteriet, 
  • graviditet, 
  • patienten har en livmoder som är större än vid sjätte graviditetsmånaden och allvarlig blodbrist.
Diagnostisk MRT utförs för att bestämma om MR-HIFU är möjlig för dig.

Nästa steg är att undersöka de befintliga myomen, dvs. med avseende på antal, storlek, förkalkning och position, för att bedöma om MR-HIFU kan väljas som metod.